KRONIKA IN STATISTIKA ZA LETO 2017 – Župnija sv. Peter in Pavel v Vitanju

Potekajo zadnje ure leta 2017. To je priložnost, da naredimo kratek pogled nazaj, da se zavemo, kaj vse nam je bilo podarjeno v tem iztekajočem letu. Z vami želim čisto na kratko prelistati našo župnijsko kroniko ravno zato, da bi skupaj začutili, kaj vse nam je bilo podarjeno in, da bi na koncu iz vsega srca zapeli zahvalno pesem Bogu. Sprehodimo se na kratko po župnijski kroniki.

 

- 15. 1., pri sv. Antonu v Breznu smo obhajali »Antonovo nedeljo«, pri maši smo blagoslovili »zimske dobrote: klobase, salame, krače, itd.«, ki so bile po sv. maši prodane na licitaciji.

- Na pusta, 28. 2. , je bila po tradiciji sv. maša pri sv. Antonu

- Na pepelnico, 1. 3. , smo pričeli postni čas z dvema sv. mašama, zjutraj in popoldne, ki sta bili obe dobro obiskani.

- Ob petkih so v postu križev pot pripravljale različne skupine.

- Od 24. do 26. februarja so bili birmanci na duhovnih vajah v Vrbju pri Žalcu.

- Potekala je duhovna obnova za prvoobhajance in njihove starše.

- 2. aprila / na tiho nedeljo/ je bil spokorni dan, ki je bil zelo dobro obiskan.

- Cvetna nedelja je bila dobro obiskana.

- Popoldne je bil zelo dobro obiskan »križev pot«, ki je letos potekal Iz Vitanja preko Stenice do Šojčove kapele. Vzdušje lepo in zbrano.

- Blagoslov ognja na veliko soboto je zbral zelo veliko mož in fantov (vsako leto več). Tudi blagoslova jedil se je udeležilo zelo veliko ljudi, še posebej otrok. Skupaj okoli 900.

- Velikonočna procesija na Hriberco je lepo uspela.

- Na velikonočni ponedeljek je bilo pri sv. Vidu ocenjevanje pirhov.

21. maja je bila Sveta birma, ki jo je vodil mariborski nadškof Cvikl.  Birmancev je bilo 25, (15 fantov in 10 deklet). 

- Šmarnice so potekale že po ustaljenem redu; ponedeljek pri sv. Marjeti, torek pri sv. Vidu, sreda pri sv. Antonu, ostale dni na Hriberci. To potovanje od cerkve do cerkve daje šmarnicam čar in tudi obisk je dober, kajti vsaj enkrat na teden imajo eni blizu do cerkve.

- Slovesnost prvega sv. obhajila je bila 28. maja. Prvoobhajancev je bilo 27.

- 11. Junija smo obhajali »Antonovo nedeljo« v Breznu. Po maši je bila tradicionalna licitacija pujska in zaključek veroučnega leta s podelitvijo spričeval.

- 18. 6., smo obhajali »Vidovo nedeljo«. Obhajali smo okrogle obletnice zakonskega življenja. Vsako leto je več jubilantov, kar pomeni, da je to praznovanje postalo že tradicija.

- 2.7. smo obhajali praznik farnih zavetnikov sv. Petra in Pavla. Po sv. maši je bil tradicionalen župnijski dan z glasbo, igrami, plesom in pogostitvijo.

- Hkrati smo tega dne blagoslovili obnovljeno župnišče. Podbetonirani temelji, hidroizolacija, nova okna in vrata, nova fasada, nova streha. Vrednost obnovitvenih del 90.000 EUR.

- 9.7. smo se popoldne podali na Stenico, kjer je bila tradicionalna sv. maša.

- 16.7. smo pri sv. Vidu obhajali sveto mašo, s tradicionalnim srečanjem ljudskih pevcev.

- 15. In 16. julija smo imeli celodnevno češčenje Najsvetejšega. Kljub lepemu vremenu in delu na polju so molitvene ure kar dobro obiskane, saj so bile priprava na Hriberško slovesnost.

- Na predvečer praznika sv. Marjete smo imeli v večernih urah sveto mašo in procesijo z lučkami. To je bila priprava na nedeljo, 23. julija, na god sv. Marjete, ko smo se zbrali k sv. maši v ob 10.00. Sledil je še blagoslov traktorjev in avtomobilov.

- 15.8. na praznik Marijinega vnebovzetja smo imeli procesijo in tradicionalni blagoslov zdravilnih zelišč. Ta navada se je hvala Bogu zoper vpeljala in vsako leto je več šopkov.

- 24. avgusta, smo obhajali pri sv. Antonu »Jernejevo nedeljo«.

- 3.9., v nedeljo popoldne, je bila maša pri Brložnikovi kapeli. Zbralo se je veliko ljudi, ki so tudi po maši ostali v prijateljskem druženju.

- Z novim veroučnim letom smo začeli s 4. septembrom. Kot je tradicija smo imeli stojnice z učbeniki, delovnimi in liturgičnimi zvezki. Veseli smo prvošolcev, ki jih je pri verouku 25.

- 1.11. , na dan »vseh svetih«, smo imeli selitve Najsvetejšega s Hriberce v spodnjo cerkev.

- Na zahvalno nedeljo 5. 11, smo drugo sv. mašo imeli pri sv. Marjeti na Lošpergu, kot je že tradicija.

- Pred godom sv. Miklavža, v nedeljo popoldne, nas je obiskal sv. Miklavž. Kot je že tradicija se je prevažal z avtobusom, v spremstvu angelov in parkelnov. Ustavil se je na 6 krajih in obdaril okoli 200 otrok. Hvala za Miklavževe dobrote in g. Silvu za avtobus.

- Za advent smo si zadali dve stvari: pripraviti adventne venčke v naših družinah in ob njih moliti, za božič postaviti jaslice in ob njih moliti. Za otroke pa adventno akcijo »otroci za otroke«, ki se bo zaključila za »Tri kralje«. Karitas je z našimi otroki izdeloval adventne venčke v veroučnih učilnicah, Turistično društvo pa je postavili veliki adventni venec pred cerkvijo.

- Na tretjo adventno nedeljo smo imeli spokorni dan. To je znamenje, da nam zakrament sv. spovedi še vedno veliko pomeni. Hvala Bogu!

- Letošnji Božič, čeprav že 9. zapored brez snega, je bil lep in doživet. Obe božičnici je pripravila ga. Natalija Švab skupaj s skupino Teater na vas. Pred obema mašama so bile pred cerkvijo žive jaslice. Vidi se, da na številu pridobiva družinska polnočnica ob 20.00, pa tudi polnočnica je lepo obiskana. Po slavju pa malo pogostitve s »kuhančkom«.

- Posebno doživetje je bila sv. maša na božični zvečer pri sv. Vidu, ki jo je vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl ob somaševanju rojaka p. Francija Kovšeta in duhovnega pomočnika. Mnogi so prišli peš z baklami. Zares božično vzdušje.

- Sv. maša za domovino pri sv. Marjeti postaja že tradicija. Letos se jo je udeležil g. župan Mirko Polutnik z občinskimi svetniki in svetnico. Po maši je bil koncert okteta Dolič.

 

Tako smo listali našo kroniko, list za listom. Vem, da je še mnogo dogodkov, lepih in doživetih, pa so ostali neimenovani, pa naj bodo kljub temu vključeni v to našo zahvalo. Sedaj pa še nekaj statističnih podatkov iztekajočega se leta:

 

 

Statistika za leto 2017

- Iz našega občestva se jih je poslovilo 24, lansko leto 19 , od tega 12 mož in 12 žena. Povprečna starost umrlih žena je bila 75,9 let. Povprečna starost umrlih moških je bila 72,9 let. Najmlajši pokojni je bil star 55 let, najmlajša pa 68. Najstarejši pokojni je bil star 92 let. Najstarejša pokojna je bila stara 94 let. Previdenih pred smrtjo jih je bilo 14, neprevidenih 9. Skrbimo, da naši bolniki ne bodo umirali nesprevideni. Srečna smrt je samo tista, če umreš v božji milosti, pokrepčan s svetimi zakrameni spovedi, obhajila in maziljenja. Samomora ta bila 2.

- Krstov je bilo lani 22, letos 22, od tega 15 fantov in 7 deklet. Iz cerkvenega zakona je bilo krščenih 6 otrok, 1 civilnozakonski, 15 z izvenzakonskih skupnosti. Cerkev krščuje otroke, ker zaupa staršem, da jih bodo krščansko vzgajali, kar pri krstu tudi obljubijo. Ne odlašajte s krstom predolgo. V sili, kadar je otrok v smrtni nevarnosti, pa ni mogoče pravočasno priti do duhovnika, sme krstiti vsakdo (tudi mati). treba je imeti pravi namen, ga trikrat obliti z vodo po glavi in medtem izgovarjati besede: »Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha«. Če ga ni mogoče politi po glavi, ga oblijemo po drugem delu telesa. pri predčasnem porodu plod krstimo, če je le živ.

- Poroke so bile 3, lani 6. Upam, da bomo v letu 2018 poročili starše katerega izmed lani 15 izven-zakonskih otrok. Najmlajša nevesta je bila stara 27 let. Najmlajši ženin 29 let. Najstarejša nevesta je bila stara 32 let, najstarejši ženin 43 let.

- Slovesnost prvega sv. obhajila je bila 28. maja. Prvoobhajancev je bilo 27.

- 21. maja je bila Sveta birma, ki jo je vodil celjski škof Stanislav Lipovšek. Birmancev je bilo 25, (15 fantov in 10 deklet).

- Nedeljnike smo šteli v nedeljo, 12.11. Bilo nas je 405, mož 167, žena 160 in 78 otrok. Lansko leto ob istem času 339. Zadnja tri leta je drastično upadel obisk otrok pri nedeljski sv. maši. Je res, da se vsako leto Bog pokliče nekaj stalnih nedeljnikov in njihove klopi v naši cerkvi ostanejo prazne. Poživimo obisk nedeljske sv. maše.

- Sv. obhajil je bilo razdeljenih 19.000, lani 18 000. Greh stori, kdor ne prejme vredno sv. obhajila v velikonočnem času. Cerkvena zapoved nas zavezuje pred Bogom: »Spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času prejmi Sveto Rešnje Telo«. Obhajilo pred odhodom v večnost se imenuje sveta popotnica in izraža našo vero v večno življenje. Imejmo veliko skrb, da naši bolniki ne bodo umirali brez sv. zakramentov. Pokličimo duhovnika, če se bolezen poslabša, če je nujno tudi ponoči! Tudi v bolnišnici lahko bolnik prejme zakramente, če sam ali svojci za to prosijo. V bolnišnicah so tudi kapele. Bolniki lahko gredo tja molit in se udeležijo sv. maše.

- Sv. birma v letu 2017 je 6. maja, prvo sv. obhajilo pa 27. maja.

- Glavni gospodarski podvig v letu 2017 je bila obnova župnišča.

 

Ob sklepu leta 2017 je prav, da se iz vsega srca zahvalimo tudi za vse prejete milosti in vsak trenutek našega življenja, za tiste lepe in srečne, pa tudi za težke in boleče, še posebej se želimo zahvaliti Bogu, da nam je v takih trenutkih dajal moči in pošiljal prijatelje, ki so nam stali ob strani. Izročimo v Božje roke to prehojeno pot in naj bo naša zahvala tudi prošnja, da bi dan za dnem v letu 2018, ki je pred nami, hodili po poti ki nas vodi k Bogu!!

 

Vitanje 31/12/2017

Matej Jakopič, vojaški vikar in duhovni pomočnik v Vitanju

Župnijski urad

Župnijski urad Vitanje (Podrobni podatki)

Doliška cesta 12, 3205 VITANJE

tel.: 03/577-51-11

031-563-471 Matej Jakopič, vojaški vikar in duhovni pomočnik

040-586-838 Alojz Vicman, dekan

Svete Maše

 

Ponedeljek, sreda, sobota : 8:00

Torek, četrtek, petek: 19:00

Nedelje: Ob 8:00 in 10:00

2013, Izdelava: Izidor Šojč - izisojc(at)gmail.com
Joomla 3.0 templates. All rights reserved.